Thông tin Ban Quản lý

Hệ thống điều hòa: Bảo trì bảo dưỡng định kỳ!

01/07/2023 Hùng Hùng Quản Lý 0 Nhận xét
Hệ thống điều hòa: Bảo trì bảo dưỡng định kỳ!

Căn cứ kế hoạch thực hiện của BQL tòa nhà!

Được sự phê duyệt của Ban Quản trị, nhằm đảm bảo an toàn vận hành, tuổi thọ thiết bị tại các phòng kỹ thuật chức năng như: Trạm biến áp, Phòng kỹ thuật thang máy, Phòng máy chủ camera, phòng máy chủ viễn thống.....Từ ngày 28/6/23 đến ngày 1/7/2023 bộ phận kỹ thuật đã kiểm tra,giám sát vệ sinh và bảo dưỡng toàn bộ 13 điều hòa cục bộ tại tòa nhà, dưới đây là một số hình ảnh được ghi lại trong quá trình thực hiện.

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: