Thông tin Ban quản trị

LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO NỘI QUY QUẢN LÝ - SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ

06/08/2023 BQT 0 Nhận xét
LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO NỘI QUY QUẢN LÝ - SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ

    Kính gửi: Toàn thể Quý cư dân Ecohome 3 Thủ Đô
    Thực hiện nhiệm vụ kế hoạch công tác hoạt động của Ban quản trị năm 2023. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, Ban quản trị (BQT) xin thông báo tới toàn thể Quý cư dân về việc tổ chức lấy ý kiến cư dân đối với Dự thảo Nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư Ecohome 3 Thủ Đô như sau:
   1.  Tài liệu: Dự thảo Nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư Ecohome 3 Thủ Đô được đăng công khai tại trang thông tin điện tử của chung cư Ecohome 3 tại địa chỉ: https://www.ecohome3thudo.com; Gửi Thư điện tử cho toàn thể cư dân; Bản giấy được niêm yết tại bảng thông tin Tòa No2; Tòa No3 Ecohome 3 và 01 bản cứng gửi tới các Ông/ bà Trưởng/ phó Tầng.
    2.  Hình thức góp ý:
    -   Góp ý trực tiếp bằng văn bản giấy gửi về Bộ phận lễ tân BQL vào các ngày làm việc trong tuần.
    -   Thư điện tử gửi về BQT, địa chỉ email: ecohome3thudo@gmail.com.

   3.  Thời gian lấy ý kiến
   Thời gian lấy ý kiến cư dân về Dự thảo Nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư Ecohome 3 Thủ Đô bắt đầu từ ngày 23/11/2023 và kết thúc vào ngày 06/12/2023.
   Ban Quản trị xin thông báo và kính đề nghị toàn thể quý cư dân tham gia đóng góp ý kiến gửi tới BQT - BQL để tổng hợp và báo cáo tại HNNCC năm 2023.
   Trân trọng cảm ơn.  
   TM. BAN QUẢN TRỊ

----------------------

- Tài liệu Dự thảo nội quy tải tại đây

- Biểu mẫu Góp ý theo đính kèm tải tại đây

Nội dung chi tiết Quy chế như sau:

 

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: