Thông tin Ban quản trị

Bàn giao hồ sơ Tài chính, Kế toán của chung cư Ecohome 3 Thủ Đô

15/11/2023 BQT 0 Nhận xét
Bàn giao hồ sơ Tài chính, Kế toán của chung cư Ecohome 3 Thủ Đô

Để triển khai các nội dung công việc trong thời gian tới theo các quy định của Pháp luật, BQT nhà chung cư Ecohome 3 Thủ Đô kính đề nghị Quý Công ty Thủ Đô và Công ty ECL chuẩn bị hồ sơ và thông tin liên quan gửi đến BQT với các nội dung công việc, cụ thể:

  • Tổng số tiền bảo trì đã thu, số tiền chưa thu theo quy định của pháp luật về nhà ở;
  • Tên và số tài khoản quản lý kinh phí bảo trì mà chủ đầu tư đang quản lý;
  • Các hạng mục mà chủ đầu tư đã thực hiện bảo trì kèm theo hóa đơn, chứng từ đã thanh toán cho đơn vị bảo trì;
  • Số liệu kinh phí bảo trì còn lại sau khi trừ kinh phí mà chủ đầu tư đã thực hiện các công việc bảo trì quy định của pháp luật.

Thông tin cụ thể như sau:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: