Thông tin Quỹ

BC QUẢN TRỊ NHÀ CHUNG CƯ EOHOME 3 THỦ ĐÔ 2024

31/05/2024 BQT 0 Nhận xét
BC QUẢN TRỊ NHÀ CHUNG CƯ EOHOME 3 THỦ ĐÔ 2024

Kính gửi: Quý cư dân Ecohome 3

Thực hiện Quy chế hoạt động nhà chung cư Ecohome 3, Ban quản trị xin báo cáo kết quả quá trình hoạt động của từ ngày 18/11/2022 đến 31/3/2024 năm 2024. Cụ thể như sau:

ĐỂ XEM CHI TIẾT KÍNH MỜI QUÝ CƯ DÂN THỰC HIỆN ĐĂNG NHẬP ĐỂ XEM TOÀN VĂN BÁO CÁO QUẢN TRỊ NHÀ CHUNG CƯ EOHOME 3 THỦ ĐÔ 2024 XEM BÁO CÁO TẠI ĐÂY

PHẦN A. TỔNG QUAN

I.     TỔNG QUAN CHUNG

II.   NHÂN SỰ BAN QUẢN TRỊ

III.  MỤC TIÊU

PHẦN B. BÁO CÁO CỦA CÔNG TY CP QL BĐS ECOLIFE (ECL) 

I.     KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CHUNG CƯ ECOHOME

1.    Tổ chức và đào tạo nhân sự

2.    Hệ thống kỹ thuật & cơ sở hạ tầng:

3.    An toàn PCCC.

4.    An ninh trật tự tại tòa nhà.

5.    Chương trình sự kiện cộng đồng.

6.    Vệ sinh và cảnh quan môi trường.

7.    Thực trạng & Phương hướng trong thời gian tới 

II.   BÁO CÁO THU – CHI TÀI CHÍNH QLVH (Công ty ECL)

PHẦN C. BÁO CÁO CÔNG TÁC BAN QUẢN TRỊ 

I.     CÔNG TÁC LIÊN QUAN ĐẾN CHỦ ĐẦU TƯ

1.    Xác định phần sở hữu riêng và phần sở hữu chung. 

2.    Công tác bàn giao các hồ sơ và các hệ thống kỹ thuật. 

3. Các hạng mục khác. 

II.   CÔNG TÁC LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY QLVH ECOLIFE

1.    Ký kết Hợp đồng quản lý vận hành. 

2.    Thông tin từ Công ty ECL ký kết hợp đồng dịch vụ với các nhà thầu phụ. 

3.    Công tác sắp xếp chỗ đỗ xe ô tô tại chung cư

4.    Đánh giá các nhà thầu phụ thực hiện công tác dịch vụ tại chung cư

5.    Một số công tác quản lý, giám sát trọng tâm khác trong năm 2023

III.  QUẢN LÝ TỔ HỘI – PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG CƯ DÂN

1.    Các CLB hoạt động đã được BQT có quyết định công nhận thành lập

2.    Các CLB đăng ký với BQL hoạt động phong trào quần chúng

3.    Xây dựng Nội Quy Quản Lý, Sử Dụng Nhà Chung Cư Ecohome 3 Thủ Đô

4.    Phát triển hoạt động phong trào quần chúng

IV.   ỨNG DỤNG CNTT VÀO CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ CHUNG CƯ ECOHOME 3

PHẦN D. BÁO CÁO TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

I.     BÁO CÁO QUỸ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG

II.   TỔNG HỢP CHI QUỸ BẢO TRÌ

B.    TỔNG HỢP THU – CHI QUỸ HOẠT ĐỘNG

PHẦN E. KẾ HOẠCH NĂM 2024

I. Kế hoạch bảo trì bảo dưỡng cải tạo các hạng mục kỹ thuật

II. Kế hoạch hoạt động Ban Quản trị

1.    Một số hoạt động chính năm 2024

2.    Các mục tiêu chính của năm 2024

PHẦN F. KẾT LUẬN.

PHỤ LỤC 1.

BÁO CÁO THU - CHI DỰ ÁN ECOHOME 3 - CÔNG TY ECL

PHỤ LỤC 2.

1.... SAO KÊ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG TK…5555

2.... SAO KÊ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG TK ….0868

popup

Số lượng:

Tổng tiền: