Thông tin hội nghị

Tờ Trình đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Thu, Chi Tài chính của Ban quản trị Nhà Chung Cư Ecohome 3 Thủ Đô

01/06/2024 BQT 0 Nhận xét
Tờ Trình đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Thu, Chi Tài chính của Ban quản trị Nhà Chung Cư Ecohome 3 Thủ Đô

popup

Số lượng:

Tổng tiền: