Tất cả tin tức

TÀI LIỆU Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND phường với nhân dân

- Tài liệu Báo cáo thuyết minh tóm tắt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Bắc từ liêm -...

Tài liệu Nội Bộ

Tài liệu Nội bộ chung cư Ecohome 3 THÔNG BÁO: TÀI LIỆU VÀ NỘI DUNG ĐANG ĐƯỢC BQT XÂY DỰNG VÀ PHÂN...

Thông báo số 15/TB/2023-ECH 3 về việc "Một số nội dung liên quan đến công tác vận hành tháng 8/2023."

Kính gửi Quý cư dân Ban quản lý kính gửi Quý cư dân thông báo số 15/TB/2023-ECH 3 về việc "Một số...

Biên Bản họp HNCC Ecohome 3 Lần Đầu

Xin vui lòng tải Tài liệu tại đây

Quy chế Tài chính của BQT NCC Ecohome 3

  Xin vui lòng tải Tài liệu tại đây

Quy chế Họp HNNCC Ecohome 3

  Xin vui lòng tải Tài liệu tại đây
popup

Số lượng:

Tổng tiền: