Thông tin Ban quản trị

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống PCCC (Lần 2)

17/10/2023 BQT 0 Nhận xét
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống PCCC (Lần 2)

popup

Số lượng:

Tổng tiền: