Thông tin Ban quản trị

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ bảo trì,bảo dưỡng hệ thống PCCC

06/02/2024 BQT 0 Nhận xét
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ bảo trì,bảo dưỡng hệ thống PCCC

Ngày 10/01/2023, Ban quản trị nhà chung cư Ecohome 3 Thủ Đô ra Thông báo số 84/2024/TB-BQT,về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp dịch vụ bảo trì,bảo dưỡng hệ thống PCCC

Căn cứ Quyết định số 61/2023/KH-BQT ngày 28/08/2023 của Ban quản trị nhà chung cư Ecohome 3 Thủ Đô về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu "Cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống PCCC". Ban Quản trị thông báo:

1. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo trì,bảo dưỡng hệ thống PCCC.

2. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Hà Bách

3. Địa chỉ giao dịch hiện tại của nhà thầu trúng thầu: Thôn Trung Tiến, xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

4. Giá trúng thầu: 379.999.000 đồng (Bẳng chữ: Ba trăm bảy mươi chín triệu chín trăm chín mươi chín ngàn đồng chẵn.) Giá đã bao gồm tất cả các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí đi lại để thực hiện hợp đồng.

5. Loại hợp đồng: Trọn gói.

6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.

7. Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của từng nhà thầu:

- Danh sách nhà thầu không được lựa chọn:

+ Công ty TNHH phòng cháy chữa cháy Minh An; Lý do không đáp ứng được về nhân sự chủ chốt, về thiết bị thi công chủ yếu, về năng lực kỹ thuật.

+ Công ty TNHH thiết bị công nghệ PCCC Thế hệ mới; Lý do không đáp ứng được về nhân sự chủ chốt, về thiết bị thi công chủ yếu

Nhận được thông báo này, đề nghị nhà thầu trúng thầu chuẩn bị các nội dung liên quan đến việc thực hiện gói thầu trên và liên hệ với Ban Quản trị để tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng theo quy định. Nhà thầu không trúng thầu liên hệ với Ban Quản trị để nhận lại HSĐXTC của nhà thầu và các thủ tục liên quan.

Số điện thoại liên hệ: 0914777036, Cao Văn Huỳnh.

Thông báo và các Quyết định kèm theo

popup

Số lượng:

Tổng tiền: