Thông báo mời thầu

THƯ MỜI THƯƠNG THẢO

06/12/2023 BQT 0 Nhận xét
THƯ MỜI THƯƠNG THẢO

Căn cứ Quyết định số 61/2023/KH-BQT ngày 28 tháng 8 năm 2023 của Ban quản trị nhà chung cư Echohome 3 Thủ Đô về việc Phê duyệt Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống PCCC nhà chung cư Ecohome 3 Thủ Đô năm 2023.

Căn cứ Báo cáo đánh giá HSDT gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống PCCC của tổ tư vấn đấu thầu.

Ban quản trị nhà chung cư Ecohome 3 Thủ Đô, kính mời đại diện nhà thầu Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Hà Bách đến tham dự buổi thương thảo hợp đồng gói thầu nêu trên cụ thể như:

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: