Hệ thống kỹ thuật

Thời hạn kiểm định định kỳ thang máy là bao lâu, chi phí thế nào?

27/10/2023 BQT 0 Nhận xét
Thời hạn kiểm định định kỳ thang máy là bao lâu, chi phí thế nào?

Căn cứ theo Điều 9 thông tư 12/2021/TT- BLDTBXH ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy như sau:

– Thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ đối với thang máy lắp đặt tại các tòa nhà chung cư, văn phòng, trung tâm thương mại, bệnh viện, khách sạn, nhà máy sản xuất hay tại khu vực công cộng là hai (02) năm một lần.

– Thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ đối với thang máy lắp đặt tại các công trình khác với công trình lắp đặt tại các tòa nhà chung cư, văn phòng, trung tâm thương mại, bệnh viện, khách sạn, nhà máy sản xuất hay tại khu vực công cộng là ba (03) năm một lần.

– Thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ đối với các thang máy đã có thời hạn sử dụng trên 15 năm là một (01) năm một lần.

Lưu ý: Dựa trên tình trạng của thiết bị, thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn có thể được rút ngắn do kiểm định viên quyết định trên cơ sở thống nhất với tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc quản lý thang máy. Trong trường hợp rút ngắn thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn, kiểm định viên thực hiện kiểm định phải ghi rõ lý do rút ngắn vào biên bản kiểm định.

Đối với chi phí kiểm định, theo Thông tư 41/2016/ TT-BLĐTBXH ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về mức giá tối thiểu khi kiểm định các sản phẩm thang máy như sau:

Với thang máy dưới 10 tầng, chi phí kiểm định là 2.000.000đ/thiết bị.

Với thang máy từ 10 tầng đến 20 tầng, chi phí kiểm định là 3.000.000đ/thiết bị.

Với thang máy trên 20 tầng, chi phí kiểm định là 4.500.000đ/thiết bị.

Bài viết này được đăng tải nhằm mục đích giáo dục, phổ biến, tuyên truyền pháp luật và chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, không nhằm mục đích thương mại. Thông tin trên chỉ có giá trị tham khảo vì vậy Quý độc giả khi đọc thông tin này cần tham khảo thêm ý kiến luật sư, chuyên gia tư vấn trước khi áp dụng vào thực tế.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: